<tt id="kuso0"></tt>
<acronym id="kuso0"></acronym>
<rt id="kuso0"><small id="kuso0"></small></rt>
<rt id="kuso0"><small id="kuso0"></small></rt><rt id="kuso0"><small id="kuso0"></small></rt><rt id="kuso0"><small id="kuso0"></small></rt>
<sup id="kuso0"></sup>
<acronym id="kuso0"><small id="kuso0"></small></acronym>
<sup id="kuso0"></sup>

400-0470-806

18647029911

13347031116

合同传真件是否有效?


旅行社给您传真过去的合同,只是售前的一种约定方式。当您抵达目的地后需要签订正式的合同,并在合同后面签字盖章。

消息

返回顶部
彩客